Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Aktualności

Poparcie dla idei filmu "Energie Pomorza".

Udzieliliśmy poparcia w formie listu intencyjnego o zamiarze współpracy przy produkcji filmu pt. Energie Pomorza realizowanego przez  Andrzeja Mielczarka z AJM STUDIO ul. Góralska 61/27 80-292 Gdańsk.

Potwierdzam zainteresowanie firmy Infracorr Sp. z o.o. merytoryczną współpracą przy powstawaniu cyklu telewizyjnych filmów edukacyjnych „Energia Pomorza” poświęconych zagadnieniom wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w województwie pomorskim – szczególnie w aspekcie narodowej strategii mikroenergetyki rozproszonej.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie oparte na realizacji kilku programów mających wpływ na popularyzację wiedzy o nowoczesnej energetyce.
Obecnie realizujemy projekt celowy współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych", dający możliwość praktycznego wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w miejscach jej użytkowania z możliwością współpracy tych źródeł z system energetycznym Pomorza. Projekt powstaje z udziałem Politechniki Gdańskiej będzie służył badaniom naukowym i dydaktyce.
Zrealizowaliśmy projekt "Dom pasywny - szansą dla rozwoju budownictwa energooszczędnego w naszym regionie" którego celem był transfer wiedzy na temat energooszczędnej, ekologicznej, nowoczesnej technologii budynku pasywnego. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Również dzięki pomocy uzyskanej z WKPSPO realizujemy z powodzeniem wdrażanie programu Zarządzania Mediami Energetycznymi i Wodą w Obiektach Użyteczności Publicznej, z wykorzystaniem technologii IT, obniżającego poziom konsumpcji energii będącej elementem„ Smart Grid”.
Działania nasze wpisują się w dyrektywę efektywnościową 2006/32/WE Unii Europejskiej.

Cykl filmów edukacyjnych „Energia Pomorza”, których ideę popieramy służyć będzie budowaniu świadomości społecznej i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw i instytucji w tworzącym się nowym sektorze gospodarki w którym znajdą się innowacyjne technologie i nowe miejsca pracy, są to istotne elementy strategii rozwoju Pomorza.