Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Aktualności

Efektywna energetycznie Gmina, Bielsko Biała

W Bydgoszczy na konferencji pn. Local Accountability for Kyoto goalS - LAKS - Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto,  przedstawiono miasto Bydgoszcz jako lidera tej inicjatywy.

Współorganizatorem konferencji było "Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć " Energie Cites" tutaj.  Miasto Bydgoszcz, jako jedno z niewielu polskich miast, podejmuje znaczące działania na rzecz ochrony klimatu w ramach projektu LAKS (więcej tutaj).

Na konferencji, żywe zainteresowanie wzbudziła reprezentacja osiągnięć miasta Bielsko Biała, przedstawiona przez Pana Piotra Sołtyska i pokazująca metody jakie stosowane są w gospodarce komunalnej dla pomniejszenia zużycia energii. Wprowadzono tam "System zarządzania energią" i uzyskano przekonywujące rezultaty. Jest to metoda inna od PMS stosowanego przez nas w Gdańsku, lecz równie skuteczna. Prezentację można pobrać tutaj.