Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Aktualności

Traktory na kogeneratory!

Przedsięwzięcie obejmuje projekt i budowę trzech sztuk innowacyjnych prototypów mikrokogeneratorów o mocach elektrycznych od 10  do 40 kWe, przeprowadzenie badań i testów oraz wdrożenie do sprzedaży.


Docelową grupą odbiorców są małe i średnie gospodarstwa rolne, agroturystyczne oraz przedsiębiorstwa, które w procesie produkcyjnym wykorzystują materiały biodegradowalne, gaz, olej rzepakowy lub napędowy. W obszarach wiejskich Pomorza niezawodność zasilania w energię elektryczną jest niska. Zastosowanie kogeneratorów przyczyni się, przynajmniej częściowo, do wyeliminowania tego problemu oraz umożliwi przyspieszenie rozwoju mikrobiogazowni rolniczych i rozpowszechnienie wykorzystania szczególnie biogazu lub oleju rzepakowego jako paliwa energetycznego z OZE, będącego łatwo dostępnym dla rolnika zasobem naturalnym zapewniającym samowystarczalność energetyczną. Energia elektryczna i cieplna wyprodukowana przez kogeneratory będzie wykorzystywana w miejscu wytworzenia, zastąpi energię produkowaną w elektrowniach tradycyjnych oraz ciepło wytwarzane przez spalanie paliw o niskiej jakości w gospodarstwach rolnych, dając efekt w ograniczaniu emisji szkodliwych gazów i zanieczyszczeń do powietrza.

model3d

Rys.1 Model kogeneratora wykonany w 3D.

Innowacyjnością projektu jest budowa serii kogeneratorów z wykorzystaniem krajowych podzespołów dla uzyskania atrakcyjnej ceny rynkowej, co ułatwi wprowadzenie produktu na rynek. Kogeneratory w zaproponowanym zakresie mocy nie są produkowane w Polsce, a oferta zagraniczna przekracza możliwości nabywcze klientów docelowych ograniczając tempo rozwoju mikrokogeneracji, w tym również mikrobiogazowni rolniczych. Realizacja projektu oznacza dla firmy uruchomienie produkcji urządzeń innowacyjnych w skali regionu i kraju, a także konkurencyjnych cenowo z produktami zagranicznymi. Projekt podnosi kompetencje naukowe badaczy, umożliwia przetestowanie nowoczesnych teorii w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistej eksploatacji oraz publikację uzyskanych wyników na forach naukowych. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do doskonalenia finalnego produktu. Testy i badania będą prowadzone w Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie oraz na Politechnice Gdańskiej. Dzięki zastosowaniu technologii kogeneracji i wykorzystaniu OZE możliwy jest rozwój energetyczny regionu, poprawa jakości zasilania w energię elektryczną, bez negatywnych efektów środowiskowych. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju Generacji Rozproszonej na Pomorzu. Tytuł artykułu „Traktory na kogeneratory” sugerować ma, że w gospodarstwach rolnych są maszyny, które mogą być stosowane jako jednostki napędowe generatorów energii elektrycznej.

20150325 085428

Rys. 2. Kogenerator 11 kWe / 11 kWt zasilany olejem rzepakowym lub napędowym.