Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Aktualności

Debata. "Wpływ innowacji na wzrost efektywności energetycznej w przemyśle oraz na ochronę środowiska

Prezes Zarządu Zbigniew Borkowski wziął udział w debacie zorganizowanej przez Gdański Park Naukowo Technologiczny i Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną.

ECOON
W wypowiedzi podkreślał, że powstały opóźnienia na poziomie krajowym i samorządowym w realizacji pomysłu tworzenia energetyki obywatelskiej i generacji rozproszonej  z wykorzystaniem  OZE i układów hybrydowych  oraz w produkowaniu energii w miejscu jej konsumpcji. Ważnym dla przyszłości energetyki jest wzrost świadomości w społeczeństwie o sposobach racjonalnego wykorzystywania energii również w gospodarstwach domowych.  W tempie w jakim zabieramy się do zbudowania gospodarki zeroemisyjnej do 2050 roku cel ten nie zostanie osiągnięty. Na podstawie dzisiejszego rozeznania tematu trudno sobie wyobrazić, że z krajobrazu wielkich miast w Polsce znikną wysokie kominy ciepłowni i elektrociepłowni a rurami przestanie płynąć gorąca woda do naszych domów. Te źródła węglowe mogą być zastąpione tylko reaktorami atomowymi.   Infracorr od 37 lat z sukcesami bierze udział  w transformacji technologiczne energetyki ciepłowniczej i ma za sobą skuteczne wdrożenia i  innowacje. Wyzwaniom techniki i technologii przedsiębiorcy podołają. Do realizacji planu zeroemisyjnej gospodarki  bez "węglowego śladu"  potrzebna jest konsekwentna polityka energetyczna i olbrzymie nakłady finansowe.