Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Aktualności

System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych

Realizujemy projekt celowy współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn."System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych". Część naukowo badawczą będzie wykonywała Politechnika Gdańska i firma MB Drivs. Dla przeprowadzenia badań zostanie zbudowane Laboratorium Badawcze Odnawialnych i Skojarzonych Źródeł Energii w naszej fabryce w Niestępowie. Dla celów badawczych fabryka zostanie wyposażona w elektrownię wiatrową, panele fotowoltaiczne i kogenerator wytwarzający energię cieplną i elektryczną z gazu GZ 50 i bateria akumulatorów i kondensatorów dla magazynowania energii.

Czytaj więcej: System przetwarzania i...

Bez szlachectwa, ale z cenzusem.

W styczniowym (2011r.) numerze "Pismo PG" ukazał się artykuł autorstwa Pawła Janikowskiego, którego treść publikujemy poniżej:

"Inż. Zbigniew Borkowski, Prezes Zarządu „Infracorr” sp. z o.o. – oto treść służbowej wizytówki mojego rozmówcy. Znam wielu prezesów zarządu, którzy jeszcze wczoraj byli w jednej firmie, dziś są już w drugiej, a jutro prawdopodobnie będą w kolejnej – wynajmowani menedżerowie, zarządcy. Pana Zbigniewa nikt nie wynajął. Przez lata, z grupą współpracowników sam tworzył prężny organizm gospodarczy, który od 26 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku krajowym i za granicą – firmę z perspektywami.

– To człowiek sukcesu – mówią o nim koledzy z Politechnicznego Klubu Biznesu +.

Czytaj więcej: Bez szlachectwa, ale z cenzusem.

50 lat Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Uroczystość Jubileuszu 50- lecia Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku, na którą zostaliśmy zaproszeni. W podniosłej atmosferze przypomniano historię powstania i rozwój GPEC, jak również plany na najbliższą przyszłość.

 

Czytaj więcej: 50 lat Gdańskiego...

W szkołach w Gdańsku realizujemy program zarządzania zużyciem mediów energetycznych i wody

W Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku w dniu 26.10. 2010 r przy współpracy z Dyrekcją Szkoły oraz Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, zorganizowaliśmy seminarium instruktażowe skierowane do pracowników administracyjnych szkół na temat doskonalenia wiedzy o zarządzaniu energią cieplną i elektryczną oraz wodą przy użyciu Systemu PMS.

Seminarium było elementem zadań realizowanych z DRMG dla termomodernizacji i optymalizacji zużycia mediów energetycznych i wody w szkołach podległych Prezydentowi Miasta Gdańska.

Więcej o działaniu systemu PMS tutaj

Czytaj więcej: W szkołach w Gdańsku realizujemy...

Pokaz PMS dla Wojska

Na zaproszenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni uczestniczyliśmy w odprawie Szefów WAK, prezentując zastosowanie systemu "Zarządzania Mediami Energetycznymi  i Wodą" (PMS) dla jednostek wojskowych. Uczestnicy mogli zapoznać się z potencjalnymi oszczędnościami w zużyciu, ciepła energii elektrycznej, gazu i wody.

Biurowa elektrownia wiatrowa

Na naszej siedzibie przy ul Chrobrego 8 w Gdańsku, zamontowaliśmy biurową elektrownię wiatrową. Jest to turbina o mocy 1,2 kW, napędzana wiatrem i zsynchronizowana z jedną fazą elektryczną, poprzez odpowiedni przekształtnik.

OBRC współpracuje z ECO

Czytaj więcej: OBRC współpracuje z ECO

Akademia ECO

Dowiedzieliśmy się, że Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa przystąpił do 2-letniego cyklu szkoleń realizowanego w ramach Projektu Akademia ECO dofinansowywanego ze środków unijnych. Szkolenia dedykowane są przedsiębiorstwu ciepłowniczemu Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Ta prężnie rozwijająca się firma obejmuje obszarem swojego działania Opole, oddziały śląski, lubuski oraz region Żagania, Malborka i Kutna. Zasadnicza działalność ECO SA to produkcja i dystrybucja ciepła oraz energii elektrycznej.

Czytaj więcej: OBRC współpracuje z ECO