Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

1997 r. "EKOMILITARIS" Inżynieria Środowiska w Eksploatacji Kompleksów Wojskowych

Dyplom uznania za aktywny udział oraz prezentacja naszych możliwości techniczno - wykonawczych, użytecznych w budownictwie i eksploatacji Kompleksów Wojskowych, na Międzynarowej Konfarencji naukowo - technicznej pt. Inżynieria Środowiska w Eksploatacji Kompleksów Wojskowych "Ekomilitaris", zostal nam wręczony przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji oraz przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON. Zakopane 1997