Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

1986 r. Wyróżnienie Ministerstwa Finansów

Otrzymaliśmy jako wyróżniajaca się firma w CZSB prawo do stosowania cen umownych, powiększonych o narzut zysku zawierający część efektów ekonomicznych powstałych u odbiorców.