Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

1988 r. Uznanie za JIW

Urząd Postępu Naukowo Technicznegi i Wdrożeń uznał, że nasza działalność jest innowacyjna i wdrożeniowa i wpisał nas do rejestru jednostek innowacyjno wdrożeniowych pod numerem 191-292/1988.