Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

1989 r. Dopuszczenie Lloyds Register

Lloyds Register dopuscił nasze magnetyzery do stosowania na statkach.