Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

Medal Jubileuszu 50. lecia OPEC Gdynia

Z okazji 50 lecia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni otrzymaliśmy okolicznościowy medal i podziękowanie za 25 lat współpracy z tym przedsiębiorstwem.

 

Nasze wspólne dokonania to w latach osiemdziesiątych wprowadzenie do ciepłownictwa innowacyjnych wówczas magnetyzerów i kryz regulacyjno - nastawnych oraz ochrony przed korozją elektrochemiczną instalacji i sieci ciepłowniczych. Z tego okresu w pamięci naszej firmy pozostają osoby takich specjalistów jak: Jadwiga Pawlińska, Tadeusz Grużewski, Janusz Marjanowski, Rita Nowaczyk, Edward Wincewicz  - wybitna kadra techniczna pracująca pod kierunkiem Dyrektora Tomasza Kuplickiego w latach dziewięćdziesiątych to przede wszystkim transfer technologii rur preizolowanych do modernizacji sieci cieplnych w Gdyni, realizowany z funduszy Banku Światowego w tym działaniu w pamięci pozostaje Elżbieta Siemińska i Janusz Różalski. Minione dziesięciolecie zaznaczyło się jedynie pierwszym wykonaniem dla OPEC sieci cieplnych preizolowanych TWIN PIPE, co być może otworzy tej firmie drogę do wyższego etapu budowy sieci preizolowanych.