Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

2003 r. Laur Ciepłownictwa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

W 2003 roku zostaliśmy uznani za najlepszą firmę współpracujacą z sektorem ciepłowniczym i nagrodzeni

"Laurem"  Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie jesteśmy pierwszą nagrodzoną firmą w Polsce. Kto po nas?

2002 r. Dyplom za współpracę z Broen

Od naszego partnera handlowego o swiatowej pozycji w branży firmy Broen DZT otrzymaliśmy dyplom podziękowania za dotychczasową owocną współpracę.

2001 r. Rekomendacja nr 66 MON

Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej udzielił naszej firmie rekomendacj do projektowania, nadzoru nad budową i dostawą elementów preizolowanych sieci cieplnych na rzecz organów inwestorskich infrastruktury wojskowej.

1999 r. I Wyróżnienie na targach "Ciepło 99"

Zostaliśmy laureatem VI Targów "Energooszczędnego i Ekologicznego Ogrzewania i Chłodzenia, Wentylacji i Klimatyzacji" Ciepło 99 w Gdańsku i otrzymaliśmy wyróżnienie za Typoszereg Filtrów IFM.

1998 r. 58 pozycja w rankingu 100 najlepszych firm Pomorza

W rankingu 100 firm Pomorza uznani zostaliśmy przez redakcję Dziennika Bałtyckiego na 58 miejscu kategorii firm o największym wzroście przychodów.

1998 r. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Otrzymaliśmy również Dyplom uznania za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wraz z podziękowaniami za aktywną i wybitną działalność dla dobra ich środowiska, które wspieramy finansowo.

1997 r. Dyplom Prezesa Agencji Techniki i Technologii

Otrzymaliśmy dyplom wręczony nam przez Prezesa Agencji Techniki i Technologii w uznaniu dla naszego zestawu do uzdatniania i oczyszczania wody, magnetyzera oraz odmulacza hydrocyklonowego, otrzymaliśmy na IV MIędzynarodowych Targach Techniki Cieplnej, Klimatyzacyjnej, Chłodniczej i Sanitarnej "Therm 97" w Warszawie.

1997 r. 99 pozycja w rankingu firm Pomorza. Prasa Bałtycka

Rok 1997, Prasa Bałtycka - wydawca Dziennika Bałtyckiego i Wieczoru Wybrzeża - uznała Infracorr za jedną ze 100 najlepszych i największych firm na Pomorzu. 

1997 r. "EKOMILITARIS" Inżynieria Środowiska w Eksploatacji Kompleksów Wojskowych

Dyplom uznania za aktywny udział oraz prezentacja naszych możliwości techniczno - wykonawczych, użytecznych w budownictwie i eksploatacji Kompleksów Wojskowych, na Międzynarowej Konfarencji naukowo - technicznej pt. Inżynieria Środowiska w Eksploatacji Kompleksów Wojskowych "Ekomilitaris", zostal nam wręczony przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji oraz przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON. Zakopane 1997

1997 r. Złoty Termometr dla najlepszych

Otrzymaliśmy "Złoty Termometr dla Najlepszych" - prestiżową nagrodę za zestaw do uzdatniania wody na Warszawskich Targach THERM' 97 w kategorii technika sanitarna.

1995 r. Teraz Polska

Infracorr został nominatem V Edycji Konkursu "Teraz Polska" za zestaw do magnetycznego uzdatniania wody.

1994 r. Złoty Instalator

"Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji"
oraz "Redakcja Polskiego Instalatora"
nadały naszej firmie tytuł "Złotego Instalatora" dla najlepszych w 1994r.

Jak "Oskar filmowy", tak w naszej branży wygląda okolicznościowa statuetka.

1994 r. Dyplom. II Międzynarodowe Seminarium i Wystawa w Gdyni

W 1994 roku w Gdyni otrzymalismy Dyplom uznania. Przyznany on nam został przez Prezydenta Miasta Gdynii na II Miedzynarodowym Seminarium i Wystawie "Nowoczesność w Polskim Ciepłownictwie".

1995 r .Podziękowanie. Krajowa Rada Energetyki Cieplnej

1994 Za uczestnictwo w Krajowej Radzie Energetyki Cieplnej oraz pracę na rzecz branży Ciepłowniczej w Polsce, otrzymaliśmy dyplom i podziekowania, złożył nam je jej Przewodniczący Pan Stefan Serbista.

1994 r. Promocja do konkursu "Teraz Polska"

Na Miedzynarodowych Targach Ciepłowniczych   w Gdyni przyznano Infracorr -owi promocję do konkursu " Teraz Polska"

1993 r. Laureat Targów Nowoczesność w Ciepłownictwie

Zostaliśmy Laureatem Targów "Nowoczesność w Ciepłownictwie" w Gdyni i otrzymaliśmy z rąk Pani Prezydent miasta Gdyni Franciszki Cegielskiej piękny obraz marynistyczny Mariana Mokwy.

1990 r. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Podczas "62 Międzynarodowych Targów Poznańskich 1990r."
otrzymaliśmy "Złoty Medal" w uznaniu dla produkowanego przez nas zestawu do magnetycznego uzdatniania i oczyszczania wody. Razem z Volvo i Lego.

1990 r. Dyplom uznania. Krajowa Rada Energetyki Cieplnej

Podziękowania za uczestnictwo w Krajowej Radzie Energetyki Cieplnej wręczył nam jej Przewodniczący Pan Tomasz Kuplicki, otrzymaliśmy okolicznościowy dyplom.

1990 r. List z podziękowaniem od Prezydenta RP

Za pomoc w finansowaniu kampanii prezydenckiej otrzymaliśmy list z podziękowaniem od Prezydenta L. Wałęsy.

1989 r. International Award for the Best Trade Name

Infracorr staje się międzynarodową marką, dostrzeganą przez rynki zagraniczne.

1989 r. Dopuszczenie Lloyds Register

Lloyds Register dopuscił nasze magnetyzery do stosowania na statkach.