Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Informacja ogólna

2007 Podsumowanie

Realizowano z powodzeniem reaktywowaną umowę z Logstor na sprzedaż sieci preizolowanych. Spółka zakończyła program unijny „Dom Pasywny szansą rozwoju budownictwa w regionie" finansowany z budżetu państwa i EFS. Utworzono w firmie Centrum Nowych Technologii.

 

Planuje się kontynuację modernizację obiektu w Niestępowie przygotowując go do funkcji parku technologicznego w zakresie odnawialnych źródeł energii, oraz dalszą realizację wdrażania telemetrii i budownictwa pasywnego.

 

Spółka jest członkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Konsorcjum - Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze",  Gdańskiego Związku Pracodawców, Polskiej Korporacji Techniki Grzewczej Sanitarnej Gazowej i Klimatyzacji. 

Prezes Zarządu bierze udział w pracach Zespołu do Spraw Integracji Europejskiej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego jest członkiem Zarządu Centrum Zawansowanych Technologii „Pomorze" oraz V-ce Przewodniczącym Gdańskiego Związku Pracodawców.