Informacja ogólna

2009 Podsumowanie

Największymi inwestycjami były zakończenie budowa sieci ciepłowniczej z nowoczesnych rur preizolowanych TWIN PIPE dla KOSPEC w Kościerzynie, a także wykonanie w tej technologii inwestycji wymiany sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną w trudnych warunkach osiedla domków jednorodzinnych w Gdyni dla OPEC.

 

 

 

Zaprojektowano sieć ciepłowniczą Twin Pipe 2x ф150mm, łączącą kotłownie Matarnia z Osiedlem Kokoszki w Gdańsku o długości 3,5 km, był to największy projekt tego typu w Polsce. Ograniczono działalność w zakresie Doradztwa Gospodarczego z powodu przejścia pracowników tego działu do indywidualnej działalności gospodarczej.

Centrum Nowych Technologii wdrażało usługę „ Zarządzania mediami energetycznymi i wodą" jest efekt realizacji projektu Unijnego, największe realizacje są dla obiektów szkolnych w kilku miastach, a także dla kilku PEC.

Opracowano i wdrożono unikalny w Polsce, system automatyki sterującej zdalnie przez Internet, kotłownią węglowo- miałową w Stawcu. Z PARP uzyskano „Bon na innowacje" dla projektu, „Analiza techniczna i badania podstawowe podłączenia kogeneratora z generatorem indukcyjnym do sieci elektroenergetycznej oraz pracy na sieć wydzieloną z wykorzystanie przetwornicy częstotliwości o dwukierunkowym przepływie energii".

Złożono w MNiSzW wniosek o dofinansowanie projektu celowego realizowanego z Politechniką Gdańską pn. .„System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych".  

Rok zakończył się zyskiem i utrzymaniem w normie wszystkich wskaźników ekonomicznych Przewiduje się utrzymanie działalności w handlu hurtowym, produkcji budowlano-montażowej, oraz rozwojem produkcji i sprzedaży urządzeń energooszczędnych dla ciepłownictwa zwłaszcza w obszarze niekonwencjonalnych źródeł energii a także wykonywaniem usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego i gospodarczego i dalszym wykorzystywaniu środków unijnych do rozwoju firmy, oraz działalność szkoleniową, rozwój Biura Projektowego i dalsze wdrażanie systemów zarządzania mediami energetycznymi i wodą.

Planuje się kontynuację modernizację obiektu w Niestępowie przygotowując go do funkcji parku technologicznego w zakresie odnawialnych źródeł energii, oraz dalszą realizację wdrażania zarządzania mediami energetycznym i wodą w obiektach budowlanych i budownictwa pasywnego.

Przyszłość firmy związana jest z utrzymaniem udziału w rynku krajowym i integracją z rynkami zagranicznymi oraz rozwojem nowych usług i produktów.