Informacja ogólna

2011 Podsumowanie

W 2011r zrealizowawszy wiele dostaw materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych w technologii LOGSTOR m.in dla Gdańska, Malborka, Koszalina, Kwidzyna, Starogardu Gdańskiego, Redy, Barcina, Jednostki Wojskowej pod Warszawą. Odbiorcą były przedsiębiorstwa ciepłownicze i firmy wykonawcze. Wielu klientów preferowało rury podwójne typu TWIN Pipe, które wypierają tradycyjne systemy pojedynczych rur. W ramach dostaw  również  adaptowaliśmy projekty budowlane  do systemu Logstor i TWIN - Pipe  i udzielaliśmy wsparcia technologicznego wykonawcom.


Dla 21 obiektów szkolnych  w Gdańsku, dostarczyliśmy systemy telemetryczne wraz z ich montażem, wdrożeniem i uruchomieniem oraz przeprowadziliśmy modernizację węzłów cieplnych. Tym samy liczba obiektów w Gdańsku w których zarządzamy mediami energetycznymi i wodą wzrosła do 54.
Dla Cukrowni Malbork wykonaliśmy unikalny węzeł ciepłowniczy wraz z fragmentami sieci wewnętrznych preizolowanych i regulacją instalacji co. w budynkach. Zadanie było udzielone w trybie  "Zaprojektuj - Wybuduj". Wykonany węzeł ciepłowniczy ma dwa alternatywne źródła ciepła. W czasie kampanii ciepłowniczej ciepło dostarczane jest z układu technologicznego cukrowni poprzez wymiennik o mocy 10 MW, a po kampanii z sieci ciepłowniczej ECO Malbork.
Realizowano umowę z Ministerstwem Nauki Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie projektu celowego realizowanego z Politechniką Gdańską pn. „System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych”. W Niestępowie powstało „Laboratorium Generacji Rozproszonej” innowacyjny elektrociepłownia produkująca energię z oze na własne potrzeby i połączona z systemem energetycznym, służąca jednocześnie badaniom naukowym Politechniki Gdańskiej.