Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Informacja ogólna

2013 Podsumowanie

Największymi realizacjami była budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych m.in w Malborku i Lęborku, oraz realizacja prac infrastrukturalnych związanych z modernizacją magistrali kolejowej Gdynia - Warszawa w obrębie LCS Malbork.


W 2013r. zrealizowaliśmy dostawy materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych w technologii LOGSTOR do wielu miast na terenie Województwa Pomorskiego.
Zaprojektowaliśmy wiele sieci ciepłowniczych i węzłów podnosząc kompetencję w tym zakresie, zwłaszcza poprzez projektowanie węzłów w technologii 3D.
Wyprodukowaliśmy węzły cieplne różnych mocy dla m.in. PEC EMPEC Ustka, DRMG, SM VII Dwór, ECO Malbork, Koksik Reda, MPEC Koszalin. Przeprowadziliśmy modernizację instalacji z wymianą węzłów cieplnych w obiektach Poczty Polskiej w Gdyni. Przeprowadziliśmy rozbudowę kotłowni gazowej w SM VII Dwór i kontynuowaliśmy budowę elementów „smart grid” dla obiektów spółdzielni. Rozbudowywaliśmy system telemetryczny dla Unicom w Gdańsku. Zrealizowaliśmy inwestycję typu „zaprojektuj-wybuduj” dla ZEC Tczew. Wykonaliśmy aplikacje sterujące systemem zarządzania energią w Szpitalu w Jaworznie. Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy system telemetryczne dla KOSECO Kościerzyna.
Prowadziliśmy własne badania w Laboratorium Generacji Rozproszonej i zorganizowaliśmy wiele spotkań i konferencji z przyszłymi inwestorami zainteresowanymi naszym rozwiązaniem. Rozpoczęliśmy własny program badawczy nad kogeneratorami małej mocy spełniającym wymagania nowej ustawy o oze i generacji rozproszonej energii.
Braliśmy udział w opracowaniu uwag do Regionalnego Programy Strategicznego Województwa Pomorskiego, dla budownictwa, infrastruktury i energetyki rozproszonej i odnawialnej.
Jesteśmy zaangażowani w promocję „Energetyki Obywatelskiej” i „Generacji Rozproszonej” jak i w działania na rzecz inteligentnego budownictwa jako specjalizacji Pomorza, przewidując w przyszłości w tym obszarze wzrost kompetencji i rozwój naszej firmy poprzez udział w tworzeniu i rozpowszechnianiu innowacji