Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Informacja ogólna

2014 Podsumowanie

Największymi realizacjami była budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych m.in w Malborku, Lęborku i Pruszczu Gdańskim, oraz realizacja prac infrastrukturalnych związanych z modernizacją magistrali kolejowej Gdynia -Warszawa w obrębie LCS Malbork.
W 2014r. zrealizowaliśmy dostawy materiałów   preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych w technologii LOGSTOR do wielu miast na terenie Województwa Pomorskiego.


Projektowaliśmy sieci ciepłownicze i węzły podnosząc kompetencję w tym zakresie, zwłaszcza poprzez projektowanie węzłów w technologii 3D. Innowacyjnym działaniem wykazaliśmy się przy rozbudowie biogazowi w Upałtach wykazując sie umiejętnością projektowania systemu wyprowadzenia mocy cieplnej do osiedla mieszkaniowego i systemem zarządzania energią współdziałającym z kogeneratorami.,  Dostarczyliśmy 98 węzłów cieplnych różnej mocy dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej, spółdzielni mieszkaniowych i developerów. Zadaniem dwuletnim była  modernizacja systemu grzewczego w Porcie Wojennym w Gdyni do którego dostarczyliśmy węzły cieplne, automatykę oraz serwer do zarządzania systemem grzewczym Portu. Wykonaliśmy kolejną inwestycję typu „zaprojektuj-wybuduj„ dla EMPEC Ustka. Wśród projektów branżowych największym było wykonanie dokumentacji projektowej pn „ Remont kotłowni osiedlowej „VII Dwór”. Wykonaliśmy audyt energetyczny Szpitala Miejskiego w Sztumie.
Przeprowadziliśmy modernizację instalacji z wymianą węzłów cieplnych w obiektach Poczty Polskiej w Gdyni. Prowadziliśmy własne badania w Laboratorium Generacji Rozproszonej i zorganizowaliśmy wiele spotkań i konferencji z przyszłymi inwestorami zainteresowanymi naszym rozwiązaniem. Rozpoczęliśmy własny program badawczy nad kogeneratorami  małej mocy spełniającym wymagania nowej ustawy o oze i generacji rozproszonej energii.
Braliśmy udział w opracowaniu zadań dla Innowacyjnej Gospodarki Województwa Pomorskiego oraz w powołaniu Innowacyjnej Specjalizacji „Smart+3E”.W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieraliśmy różne akcje charytatywne.
Sukcesem był powrót na rynek sprzedaży do Veolii Warszawa (dawny SPEC).
Planuje się kontynuację modernizacji obiektu w Niestępowie przygotowując go do funkcji parku technologicznego w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także udoskonalenie produkcji automatyki wykorzystywanej dla przekształtników do połączeń odnawialnych źródeł energii z siecią energetyczną i sterowania ciepłem.
Uczestniczymy w promocji „Energetyki Obywatelskiej” i „Generacji Rozproszonej” jak i w działania na rzecz inteligentnego budownictwa jako specjalizacji Pomorza, przewidując w przyszłości w tym obszarze wzrost kompetencji i rozwój naszej firmy poprzez udział w tworzeniu i rozpowszechnianiu innowacji.