Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Informacja ogólna

2015 Podsumowanie

Największymi realizacjami była dostawa i montaż węzłów ciepłowniczych dla MPEC Grudziądz. Kontynuowaliśmy prace budowlane związane z modernizacją magistrali kolejowej Gdynia -Warszawa w obrębie LCS Malbork oraz wykonaliśmy sieci ciepłownicze m.in. dla: Torunia, Malborka i Lęborka. Kontynuowaliśmy również kontrakt związany z zarządzaniem energią w systemie ciepłowniczym Portu Wojennego w Gdyni.


W 2015r. zrealizowaliśmy dostawy materiałów   preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych w technologii LOGSTOR do wielu miast.
Przeprowadziliśmy modernizację instalacji z wymianą węzłów cieplnych w obiektach Poczty Polskiej w Gdyni. Prowadziliśmy własne badania w Laboratorium Generacji Rozproszonej i zorganizowaliśmy wiele spotkań i konferencji z przyszłymi inwestorami zainteresowanymi naszym rozwiązaniem. Rozpoczęliśmy własny program badawczy nad kogeneratorami  małej mocy spełniającym wymagania nowej ustawy o oze i generacji rozproszonej energii. Wyprodukowaliśmy pierwsze prototypy kogeneratorów.
Zostaliśmy członkiem sygnatariuszem Innowacyjnej Specjalizacji Pomorza „Smart+3E”.W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieraliśmy różne akcje charytatywne.
Zamierzamy większy nacisk położyć na prowadzeniem działalności szkoleniowej dla klientów, upatrując w transferze innowacji sukces naszej firmy.
Przyszłość firmy związana jest z utrzymaniem udziału w rynku krajowym i integracją z rynkami zagranicznymi oraz rozwojem nowych usług i produktów.
Uczestniczymy w promocji „Energetyki Obywatelskiej” i „Generacji Rozproszonej” jak i w działaniach na rzecz inteligentnego budownictwa, jako specjalizacji Pomorza, przewidując w przyszłości w tym obszarze wzrost kompetencji i rozwój naszej firmy poprzez udział w tworzeniu i rozpowszechnianiu innowacji poprzez ISP Smart +3E i członkostwo Gdańskim Klastrze Budowlanym.