Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Informacja ogólna

2017 Podsumowanie

W 2017r. zrealizowaliśmy dostawy materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych w technologii LOGSTOR do wielu miast.
Wyróżniające nasze działania to:
Zrealizowaliśmy w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycje polegające na budowie sieci wraz z przyłączami ciepłowniczymi i węzłami m.in. dla Gdańska Malborka, Lęborka i Skarszew.
Zakończyliśmy z sukcesem realizację umowy z 2016r. z UM Sopot na wykonywanie funkcji doradcy technicznego w projekcie pt. Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynków Użyteczności Publicznej w Sopocie wykorzystując wieloletnie doświadczenia z prac badawczych i wdrożeniowych systemów zarządzanie energią w obiektach przemysłowych i mieszkaniowych.


Zakończyliśmy kontakt z 2016 r w bazie lotniczej JW. w Latkowie na budowę dolnych źródeł energii dla pomp ciepła.
Podpisaliśmy  w konsorcjum umowy na realizację w latach 2018 - 2020 zadania pn. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu. Część I,II i III” polegającego na wykonaniu nowych sieci ciepłowniczych preizolowanych i przyłączy wraz z węzłami ciepłowniczymi.
Zawarliśmy  umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo” oraz rozbudowę układu wyprowadzenia mocy cieplnej z biogazowni w „Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych” w Darżynie cz.II.
Konsorcjantami w 2107 r były firmy: " M-3" i " Enegosan"
Prowadziliśmy sprzedaż hurtową i kompletację dostaw armatury ciepłowniczej w tym poprzez sklep internetowy. Po raz drugi podpisaliśmy trzyletnią umowę ramową z Grupą Veolia na dostawę armatury, tym razem na dostawę zaworów kulowych wysokoparametrowych o średnicy do DN500.
Sukcesem jest także coraz większa sprzedaż do OPEC Gdynia przepustnic D80-DN700 BROENA, zaworów, odmulaczy. Z belgijską firmą „ Biospherita” zwarliśmy umowę na wyłączność sprzedaży ich produktów   do uzdatniania i oczyszczania wody.
Zamontowaliśmy nasz kogenerator w budynku WFOŚiGW w Gdańsku i przygotowaliśmy dwie jednostki do montażu w biogazowniach w Bolesławowie i Przywidzu. Prowadziliśmy dalsze prace badawczo - rozwojowe nad budową kogeneratorów i Generacją Rozproszoną w Laboratorium w Niestępowie. Zorganizowaliśmy wiele spotkań i konferencji z przyszłymi inwestorami zainteresowanymi naszym rozwiązaniem, studentami i młodzieżą ze szkół technicznych. Przeprowadziliśmy szkolenia dot. armatury ciepłowniczej  dla PEC-ów z Woj. Pomorskiego.
Otrzymaliśmy prestiżową krajową nagrodę – statuetkę  „ Zielonego Feniksa” za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki za projekt Systemu Przetwarzania i Zarządzania Energią ze Źródeł Odnawialnych i Skojarzonych, będący przykładem generacji energii elektrycznej i ciepła wytwarzanego z promieniowania słonecznego , energii wiatru i gazu ( biogazu) dla msp i farm rolniczych - wnioskodawcą był Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wspomagaliśmy pomocą finansową organizacje i instytucje pozarządowe. W szczególności Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej