Filtry magnetyczne

Filtry magnetyczne

Budowa i zasada działania

Działanie filtrów magnetycznych typu IFM polega na dwuetapowym oczyszczaniu wody przepływającej przez filtr: mechanicznym i magnetycznym. Strumień wody wpływający do wnętrza filtru kierowany jest do przestrzeni oddziaływania pola magnetycznego. Stos magnetyczny wytwarza pole rzędu 0,1 T na zewnątrz obwodu magnesów, które powoduje przyciąganie produktów korozji. Między magnesami, w tzw. pułapkach magnetycznych, gdzie pole jest silniejsze - rzędu 0,5 T następuje wychwytywanie drobin szlamu magnetycznego, rozproszonych w wodzie. Zanieczyszczenia, które nie są podatne na oddziaływanie pola magnetycznego oddzielane są w sposób mechaniczny na siatce filtracyjnej.

Filtr magnetyczny składa się z kadłuba, pokrywy, wkładu siatkowego, wkładu magnetycznego, uszczelek i elementów złącznych. Kadłub i pokrywa wykonane są jako odlewy z żeliwa Zł 250, żeliwa sferoidalnego Zs 50007 lub z mosiądzu krzemowego MK-80. Filtry wykonywane z mosiądzu posiadają gwintowane przyłącza kadłuba. Wkład magnetyczny to stos ułożonych współosiowo na mosiężnym trzpieniu pierścieniowym magnesów ferrytowych, oddzielonych od siebie przekładkami. Grubość przekładek jest równa grubości magnesów, a ich średnica zewnętrzna jest mniejsza od średnicy magnesów. Taka konstrukcja stosu umożliwia podział obszaru roboczego na dwie części:

  • obszar indukowania momentu dipolowego, znajdujący się na zewnątrz obwodu magnes;
  • obszar pułapkowania magnetycznego, znajdujący się miedzy biegunami magnesów.

Wkład magnetyczny zajmuje położenie centryczne wewnątrz wkładu siatkowego. Wkład siatkowy wykonany jest z siatki nierdzewnej o gęstości od 100 do 600 oczek/cm2, osłoniętej blachą perforowaną w przypadku IFM/K lub szkieletem z tarmanidu dla IFM.

Dbając o najlepsze dostosowanie swoich wyrobów do potrzeb klientów, Infracorr produkuje dwa rodzaje filtrów IFM:

  • Filtry z przyłączem gwintowanym;
  • Filtry z przyłączem kołnierzowym.