Magnetyzery

Magnetyzery

Urządzenia towarzyszące

Ubocznym efektem magnetycznego uzdatniania wody jest wytrącanie w całej masie wody drobnych, mulistych osadów węglanu wapnia. Jest ich tym więcej, im większa jest twardość wody. Ponadto, w instalacjach starych, zakamienionych - po zamontowaniu magnetyzera następuje rozkruszanie istniejących osadów. W przypadku niektórych typów kotłów można je usuwać w procesie odmulania, w instalacjach C.W.U. przez wypłukiwanie silnym strumieniem wody.

Znacznie wygodniejszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem jest zamontowanie do współpracy z magnetyzerem urządzeń oczyszczających - odmulaczy typu IOW  (filtroodmulników) oraz filtrów magnetycznych IFM.

W instalacjach domowych, gdzie ilość wody w zładzie jest niewielka, wystarczającą ochronę przed osadami stanowią filtry magnetyczne IFM. Natomiast w instalacjach przemysłowych i ciepłowniczych najlepszy efekt synergetyczny magnetycznego uzdatniania i oczyszczania wody można uzyskać dobierając odpowiedni odmulacz IOW (filtroodmulnik), lub zestaw filtrów i odmulaczy.