Odmulacze

Odmulacze - magnetoodmulacze (filtroodmulniki)

Odmulacze magnetoodmulacze filtroodmulnikiZapewniają skuteczną ochronę urządzeń i instalacji grzewczych, ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych i przemysłowych przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi o średnicy ziaren powyżej 0,05 mm zawartymi w wodzie. Zmniejszają w ten sposób koszty eksploatacji, napraw i konserwacji zarówno całej instalacji, jak również poszczególnych urządzeń. Mogą być stosowane do oczyszczania wody z zanieczyszczeń ciałami stałymi przy ciśnieniu max. 1,6 MPa i temperaturze max. 150°C powszechnie stosowane w ciepłownictwie, ogrzewnictwie.

W szczególności winny być stosowane:

 w węzłach cieplnych na zasileniu węzła wodą sieciową (kotłową) oraz na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania,

  • w kotłowniach na przewodzie powrotnym obiegu kotłowego,
  • w instalacjach przemysłowych.

Ze względu na charakter przepływu medium oraz na zastosowany wkład filtrujący rozróżniamy dwie podstawowe odmiany:

  • Odmulacz siatkowo inercyjny (IOW/S)
  • Magnetoodmulacz siatkowo inercyjny (IOW/M)

Urządzenia bez wkładu magnetycznego nazywane są odmulaczami siatkowo inercyjnymi, a w przypadku wykonania wkładu filtrującego odmulacza z wbudowanym stosem magnetycznym, odmulacz przybiera nazwę handlową magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny z rozszerzeniem nazwy o słowa siatkowo-inercyjny określający sposób oczyszczania. Zamawiając wyrób należy podać: nazwę, żądany DN i typ (odmulacz: IOW-DN/S lub magnetoodmulacz: IOW-DN/M).

Dane Techniczno Ruchowe (DTR) odmulaczy i magnetoodmulaczy IOW oraz formularz gwarancji można pobrać stąd. 

Konstrukcja odmulaczy / magnetoodmulaczy IOW zapewnia wysoki efekt oczyszczania wody w trzy-etapowym lub cztero-etapowym (magnetoodmulacze) sposobie filtracji. Ta cecha nadaje urządzeniom cechy wysokiej efektywności czyszczenia wody odróżniając IOW produkcji Infracorr od innych rozwiązań znanych na rynku.


Budowa i zasada działania

Odmulacz / magnetoodmulacz przedstawiono na rysunku. Urządzenie składa się z cylindrycznego zbiornika zamkniętego dennicami, króćców przyłączeniowych, króćca spustowego i odpowietrzającego.

Górna dennica urządzenia zamknięta jest owalną pokrywą z pałąkiem, śrubą i nakrętką stanowiącą „zamknięcie typu hydroforowego”, szczelność zamknięcia zapewnia uszczelka odporna na temperaturę.

Wewnątrz zbiornika znajduje się przegroda spiralna i wymienny wkład siatkowy ze stali odpornej na korozję o nominalnej ilości oczek 196/cm2 (możliwa jest zamówienie innej ilości oczek siatki wkładu).

Dla podniesienia skuteczności oczyszczania wody – szczególnie z zanieczyszczeń ferromagnetycznych stosuje się wkład siatkowy ze stosem magnetycznym IWM. Zastosowanie stosu magnetycznego do oczyszczania wody nadaje odmulaczowi cechy magnetoodmulacza.

W dolnej dennica skonstruowano obszar sedymentacji i gromadzenia zanieczyszczeń. Króćce przyłączeniowe wykonane są w wersji do wspawania mogą być również zakończone kołnierzami.

Odmulacz / magnetoodmulacz jest zabezpieczony przed korozją farbą antykorozyjną, termoodporną lub w opcji zamówionej przez klienta może być ocynkowany. Na specjalne zamówienie odmulacze mogą być wykonane także ze stali nierdzewnej.Odmulacz IOW

Zasada działania

Przekrój odmulacza IOWZasada działania opiera się na trzystopniowym (odmulacze) lub czterostopniowym (magnetoodmulacze) oczyszczaniu wody.

Woda wpływa króćcem przyłączeniowym, wlotowym. W przestrzeni utworzonej między płaszczem zbiornika i przegrodą spiralną nabiera ruchu wirowego. Wskutek działania siły odśrodkowej największe frakcje zanieczyszczeń inercyjnie wytrącają się na ściankach zbiornika i opadają na dno urządzenia – jest to pierwszy stopień oczyszczania.

Następnie przez szczelinę w przegrodzie spiralnej woda ruchem wirowym napływa na zewnętrzną ściankę wkładu siatkowego, gdzie następuje osadzanie się drobniejszych zanieczyszczeń – jest to drugi stopień oczyszczania.

Zastosowanie przegrody spiralnej powoduje, że kamienie i duże frakcje zanieczyszczeń nie uderzają bezpośrednio w siatkę wkładu co przedłuża jej okres eksploatacji i poprawia efektywność czyszczenia. W magnetoodmulaczach wewnątrz wkładu siatkowego wbudowany jest stos magnetyczny na którym osadzają się cząsteczki ferromagnetyczne- jest to trzeci stopień oczyszczania.

Dno zbiornika jest obszarem sedymentacji i gromadzenia zanieczyszczeń - jest to czwarty stopień oczyszczania.

Oczyszczona woda uchodzi z wnętrza wkładu siatkowego do instalacji przez króciec wylotowy, nie zawiera więc frakcji, które mogłyby być podrywane z dna zbiornika. Zebrane na dnie zanieczyszczenia są okresowo usuwane przez króciec spustowy. Urządzenie odpowietrza się poprzez króciec odpowietrzający.

 


Informacje techniczne

Odmulacze / magnetoodmulacze IOW zatrzymują zanieczyszczenia stałe o wielkości ziaren powyżej 0,05 mm. Wysoka skuteczność działania, prosta i tania eksploatacja oraz szeroka gama modeli dostosowanych dla średnic rurociągu od DN 32 do DN 150 pozwalają na uzyskanie znacznych efektów z zastosowania w praktycznie każdej instalacji grzewczej, ciepłowniczej lub chłodniczej oraz ciepłej wody użytkowej o ciśnieniu do 1,6 MPa i temperaturze do 150°C. Optymalny efekt oczyszczania wody sieciowej lub instalacyjnej uzyskuje się przy zakresie prędkości przepływu wody w przekroju króćca zasilającego w granicach od 0,6 m/s do 1,3 m/s.

Skuteczność oczyszczania: 20 – 30%.
Minimalne frakcje zatrzymywanych zanieczyszczeń: > 0,05 mm.
Najwyższe ciśnienie robocze: PS = 16 (bar).
Najwyższe ciśnienie próbne: PT = 28,98 (bar).
Ciśnienie obliczeniowe: P = 1,6 (MPa).
Najwyższa temperatura robocza: TSmax. = 150(oC).
Najniższa temperatura robocza: TSmin =0(oC).
Medium: woda, para. 

Podstawowe dane techniczne poszczególnych typów i modeli odmulaczy (S) / magnetoodmulaczy (M) IOW podane są w poniższej tabeli.
Parametry odmulaczy (S) / magnetoodmulaczy (M)
Model średnica króćców przyłącz.
d x g (mm)
rozstaw króćców
L (mm)
wysokość
H (mm)
pojemność
D (dm3 )
masa
(kg)
IOW-32 42,4 x 4 350 415 5 25
IOW-40 48,3 x 4 350 415 5 25
IOW-50 60,3 x 5 500 555 14 36
IOW-65 76,1 x 5 555 752 31 50
IOW-80 88,9 x 5 555 752 31 57
IOW-100 114,3 x 5 625 995 87 156
IOW-125 133 x 5 625 995 87 156
IOW-150 159 x 5 625 995 87 156

charakterystyki

Odmulacze / magnetoodmulacze oznaczone są znakiem: CE w oparciu o moduły postępowania i procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy PED 97/23/WE wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych ).

Każdy wyrób ma Paszport zawierający m.in. oznaczenie kategorii zagrożenia, moduł i numer jednostki notyfikowanej. Użytkownik odmulaczy zwolniony jest od obowiązku zgłaszania do ewidencji w Inspektoracie Dozoru Technicznego.

Odmulacze / magnetoodmulacze IOW posiadają atest higieniczny PZH nr HK/W/0825/01/2015.  

 


 

Więcej informacji

Na naszych stronach znajdą Państwo szereg informacji i materiałów uzupełniających:

Informacje o urządzeniach towarzyszących:
Poradniki On-line:
Szczegółowe informacje na temat:

Wyżej wymienione DTR zawierają niezbędne dane techniczne oraz pełne instrukcje doboru, montażu i eksploatacji. Pliki w formacie PDF.

Wszystkie typy i modele odmulaczy IOWmożna zamówić poprzez nasz sklep internetowy Infrastore. Tam również ich szerszy opis.

Aktualny cennik do pobrania tutaj.

 

 


Jak zamówić odmulacz IOW?

Staramy się zapewnić naszym klientom możliwie najwygodniejszy dla nich, najprostszy i najszybszy sposób zaopatrzenia się w urządzenia naszej produkcji. Nasze wyroby sprzedajemy bezpośrednio zarówno w cenach detalicznych jak i hurtowych, również poprzez sieć przedstawicielstw, dystrybutorów i partnerów handlowych. Można je także zakupić lub zamówić w dobrych hurtowniach i sklepach z urządzeniami techniki grzewczej i sanitarnej.

Stałym odbiorcom proponujemy korzystne warunki handlowe, szeroki program współpracy, wsparcia, pomocy technicznej i szkoleń.

Najwygodniejszym sposobem zamawiania naszych wyrobów jest korzystanie z Systemu Zamówieniowego On-line na tej stronie.
Przeznaczony jest on zarówno dla nowych klientów, zamawiających pojedyncze urządzenia w cenach detalicznych, jak również dla stałych odbiorców, dystrybutorów i partnerów handlowych. Znakomicie ułatwia i upraszcza przygotowanie i składanie zamówienia, pozwala na śledzenie jego realizacji i dostawy.

Aktualny cennik do pobrania tutaj.

W sprawie zamówienia w inny sposób - telefonicznie, email, faksem lub w sprawie uzyskania dodatkowych informacji i pomocy w sprawach handlowych, w tym wskazania najbliższego dystrybutora - uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Centrum Techniki Ciepłowniczej.