Nasze realizacje

Inowrocław przebudowa komory K-29/1

Na zlecenie  Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu w okresie od 15.07.2019 r. do 31.07.2019 r. wykonaliśmy przebudowę komory ciepłowniczej K-29/1 w Inowrocławiu.

Przebudowa polegała na demontażu 2 szt. istniejących przepustnic DN 600, dostawie i montażu w ich miejsce 2 szt. przepustnic spawanych typu BROEN DN 500, wykonaniu prac budowlanych i zabezpieczeń przeciwwilgociowych w komorze oraz robót izolacyjnych na rurociągu DN 600. Dodatkowo, równolegle z pracami w komorze, wykonaliśmy prace naprawcze i demontażowe na sieci magistralnej na odcinku od komory K-0 do komory K-29/1 oraz w komorze nad zaworami DN 200.