Nasze realizacje

Malbork budowa sieci i przyłączy

W lipcu 2019 r. zakończyliśmy budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii preizolowanej przy ul.  Stare  Miasto  oraz  ul.  Targowej  w  Malborku.

Wybudowaliśmy  ciepłociągi  o  łącznej długości 433 m.b., w zakresie średnic od 2 x DN32 do 2 x DN100. Realizacje obejmowały całość prac włącznie z odtworzeniem i przekazaniem terenu „pod klucz” oraz wprowadzeniem przyłączy do pomieszczeń węzłów ciepłowniczych.
Obie inwestycje realizowane były na podstawie umów zawartych w marcu i kwietniu b.r. z ECO Malbork Sp. z o.o..