Rozproszone Źródła Energii

Przydomowe biogazownie- czyli paliwo z odpadów kuchennych. Szansa dla mikrokogeneracji.

Program rozwoju kompetencji do budowy mikrokogeneratorów  zasilanych biogazem, rozwiany w Infracorr, wychodzi naprzeciw słusznemu rozumowaniu pojawiającemu się w polskiej polityce energetycznej o potrzebie produkowania energii w miejscu jej użytkowania. Pojęcia: generacja rozproszona, wyspy energetyczne, prosumenci,  stały się popularne i znajdują zainteresowanie u potencjalnych klientów. Oczekujemy na wsparcie rynku przez rząd, aby powstał popyt na nasze urządzenia. Poniżej publikujemy podstawowe informacje o przydomowych biogazowniach, aby zachęcić  do budowania lobby dla tej technologii


Poziom rozwoju energetyki biogazowej na świecie jest bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem ilości instalacji, jak i stopnia ich skomplikowania. Biogazownia składa się z części podającej substrat, komory fermentacyjnej, zbiornika magazynowego biogazu, zbiornika na przefermentowany substrat oraz urządzenia służącego do wykorzystania biogazu, np. agregatu kogeneracyjnego. Główne surowce wykorzystywane w procesie fermentacji beztlenowej to nawóz zwierzęcy i resztki organiczne z gospodarstw domowych.

Obserwując polski rynek OZE, można odnieść wrażenie, że aktualnie biogazownie stanowią jedyne najpewniejsze i najbardziej przyszłościowe źródło zielonej energii, które ma szansę rozwoju.   
        
Głównymi składnikami biogazu są metan (ok. 40-70%) i dwutlenek węgla (30-60%). Ponadto w biogazie obecne są niewielkie ilości wodoru, tlenku węgla, azotu oraz siarkowodoru. Należy pamiętać, że biogaz jest gazem mokrym. Zawiera znaczne ilości pary wodnej. Z 1 m3 metanu można otrzymać 10 kWh energii. Do wyprodukowania takiej ilości metanu potrzeba ok.13,8 kg odpadów biodegradowalnych. Zapotrzebowanie czteropalnikowej kuchenki gazowej używanej przez jedną rodzinę wynosi średnio 4,5 kWh/d. Oznacza to ,że należałoby zapewnić ok. 6 kg odpadów biodegradowalnych dziennie. Jeden kilogram odpadów organicznych pozwala na wyprodukowanie gazu, który wystarcza na godzinę gotowania na dużym ogniu. Dziennie można uzyskać gaz na kilka godzin gotowania lub 5-8 litrów płynnego nawozu, co zapewni spore oszczędności. Jedna tona odpadów kuchennych rocznie spożytkowana w biogazowni to redukcja emisji CO2 o ok.6 ton, czyli o tyle, ile średnio w ciągu roku generuje samochód osobowy. Zastosowanie takich biogazowni mogłoby się sprawdzić nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również w restauracjach i hotelach, gdzie produkcja odpadów biodegradowalnych jest na o wiele wyższym poziomie


.b_200_0_16777215_00_images_stories_Aktualnosci_schemat.jpg

Największy problem w produkcji biogazu stanowi siarkowodór, który nie tylko posiada nieprzyjemny zapach, ale także ma właściwości trujące i silnie korodujące. Biogazownie wyposaża się w biologiczne lub chemiczne systemy odsiarczające, co podnosi koszty instalacji. W przypadku przydomowych biogazowni nie ma potrzeby montowania dodatkowych składów odsiarczania,  gdyż stężenie siarkowodoru w biogazowni wynosi jedynie kilka ppm, więc nie powoduje uciążliwości zapachowej.  

W roku 2009 w Izraelu opracowano urządzenie HomeBiogas, które przetwarza odpady organiczne, a nawet odchody zwierzęce, na gaz do gotowania lub nawóz.  Są to bardzo elastyczne i praktycznie bezobsługowe instalacje, bardzo proste w montażu i niezajmujące dużo miejsca. Producent urządzeń BioGas próbuje pozyskać fundusze na seryjną produkcję poprzez crowdfunding – cena dla współfinansujących projekt to 890 dolarów. Szacuje się, że w wolnej sprzedaży urządzenie będzie kosztować ok. 1500 dolarów.
Kształtująca się świadomość społeczna w zakresie konieczności życia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz narastająca potrzeba gospodarowania zasobami w obiegu zamkniętym będą projektom prokonsumenckim . Przydomowe biogazownie mają zatem szansę na rozwój na dużą skalę.


Na podstawie:
•    Muradin M., Przydomowe biogazownie- czyli paliwo z odpadów kuchennych, „Czysta Energia”, listopad-grudzień, 2017, s. 8-11
•    www.homebiogas.com (dostęp 11.12.2017).