Telemetria

Zdalne Zarządzanie Mediami Energetycznymi i Wodą

Telemetria

Zdalne zarządzanie mediami energetycznymi i wodą jest to najlepszy sposób ograniczenia nadmiernego ich zużycia.

Stosowany przez Infracorr System Zdalnego Nadzoru i Zbierania Danych (zwany SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition) swoje prapoczątki wywodzi ze zdalnie nadzorowanych komputerowo systemów przemysłowych i linii technologicznych. Stało się to od momentu upowszechnienia komputerów PC – czyli od połowy lat 80tych ubiegłego wieku.

Polegały one na zapewnieniu zdalnego (za pomocą komputera) odczytu bieżących parametrów pracy nadzorowanych urządzeń oraz możliwości zdalnego nastawiania ich sposobu działania. W efekcie także na możliwości analizowania i przetwarzania oraz raportowania zarówno bieżących jak i archiwalnych – zebranych przez system – danych celem uzyskania oszczędności, racjonalizacji i optymalizacji pracy.

Obecnie szeroko rozumiane systemy SCADA i pochodne (telemetryczne, monitorujące) mają coraz większe zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki oraz życia publicznego i prywatnego. Stało się tak dzięki rozwojowi infrastruktury teletransmisyjnej – Internet, GSM i GPRS, inne. Obecnie możemy bez problemu zdalnie nadzorować co się dzieje np. w naszym domu z telefonu komórkowego lub laptopa z dowolnego miejsca na świecie (np. podczas wczasów na Hawajach).

Ze względu na specyfikę działalności Infracorr oferujemy głównie systemy zdalnego nadzoru i zbierania danych związane z ciepłownictwem i ogrzewnictwem oraz nadzorem zużycia i dostawy innych mediów, choć w praktyce realizujemy różne zlecenia – Inteligentne Budynki, Systemy BMS (Building Management Systems), systemy przemysłowe, technologiczne, i inne. Przykładowo:

Zdalne Zarządzanie Mediami Energetycznymi i Wodą

jak co. (centralne ogrzewanie) , cwu. (ciepła woda użytkowa) woda zimna, energia elektryczna, gaz i inne funkcjonalności obiektów
w budynkach jedno / wielorodzinnych, handlowo / usługowych i użyteczności publicznej oraz dla kotłowni i innych źródeł ciepła i sieci przesyłowych

Podstawowe możliwości oferowanych systemów:

Typowe zastosowania systemów oferowanych przez Infracorr:

Wszystkie podane przykładowo zastosowania mogę być realizowane równolegle!

Zalety systemów oferowanych przez Infracorr:

Z zaletami i zastosowaniem Systemu Zdalnego Nadzoru i Zbierania Danych Infracorr można zapoznać się na dwa proste sposoby:

Z działaniem oferowanych systemów Infracorr można zapoznać się już teraz pod adresem systemu PMS: http://monitoring.promar.com.pl/ lub po prostu przejść na dół strony, gdzie należy podać Login: demonstracja oraz Hasło: infracorr.
Za pomocą tego demonstracyjnego konta mogą Państwo zapoznać się z działaniem oferowanego systemu w oparciu o kilka realnych obiektów będących pod nadzorem PMS Infracorr.
Zakres działania Systemu dla demonstracyjnego konta jest ze zrozumiałych przyczyn nieco ograniczony.

Z działaniem wszystkich systemów zdalnego nadzoru i zbierania danych Infracorr w pełnym zakresie można zapoznać się podczas bezpłatnych prezentacji jakie oferujemy zainteresowanym.

Prezentacje mogą być przeprowadzone w siedzibie Infracorr Sp. z o.o. lub w miejscu dogodnym dla Zainteresowanego.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, email, faksem lub listownie.