Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Aktualności

Uroczyste podpisanie umowy w Potęgowie

30 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Potęgowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy w ramach przetargu na „Budowę sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo- CZĘŚĆ II wykonanie źródła ciepła”. Umowa została podpisana pomiędzy przedstawicielami  Gminy Potęgowo oraz Nadmorskimi Elektrowniami Wiatrowymi Darżyno Sp. z o.o.,a Konsorcjum „Potęgowo 2017” w składzie Infracorr Sp. z o.o., M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. oraz ELEKTRO-CAL Sp. z o.o.; reprezentowanym przez firmę Infracorr.

Kontrakt realizowany przez nas w Potęgowie polega na wykonaniu technologii i automatyki źródła ciepła dla zasilania sieci ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo, przewidzianego do realizacji w budynku modułów kogeneracyjnych na ternie biogazowni w Darżynie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora podczas pracy modułów kogeneracyjnych możliwe jest przygotowanie czynnika grzewczego o temperaturze maksymalnie 95°C, po uwzględnieniu potrzeb własnych biogazowni, dostępna dla zewnętrznego odbiorcy ciepła moc wynosi 2,0 MW. Deficyt mocy potrzebny do pokrycia docelowego zapotrzebowania ciepła sieci ciepłowniczej w Potęgowie zostanie pokryty przez szczytowe źródło ciepła, które zostanie zrealizowane w drugim zadaniu inwestycji.

Drugie zadanie polegać będzie na rozbudowie istniejącej instalacji gazowej w zakresie niezbędnym do zasilania biogazem palnika projektowanego kotła o znamionowej mocy 700 kW. Kocioł wyposażony zostanie w modulowany palnik wentylatorowy zasilany biogazem  z istniejącego rurociągu prowadzonego w pomieszczenia agregatów kogeneracyjnych.

Na potrzeby zasilania sieci ciepłowniczej w Potęgowie zaprojektowano wymiennikowe źródło ciepła wyposażone w trzy identyczne, równolegle podłączone, płytowe, jednostopniowe lutowane wymienniki ciepła. Przyjęty układ technologiczny gwarantuje całkowitą separację obiegów wody grzewczej podawanej z biogazowni oraz wody w odbiegu sieci cieplnej miejscowości Potęgowo. Termin zakończenia realizacji przypada na koniec lutego 2018r.
Na zdjęciu Pan Dawid Litwin Wójt Gminy Potęgowo i Prezes Zbigniew Borkowski

b_200_0_16777215_00_images_Podpisanie.jpg