Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Prawidłowy dobór filtrów magnetycznych IFM

Dla zwiększenia efektywności pracy magnetyzera oraz dla ochrony przed zanieczyszczeniami ferromagnetycznymi, na rurociągu przed magnetyzerem należy montować filtry IFM. Podstawowym warunkiem efektywnej pracy i skuteczności urządzeń do magnetycznego uzdatnia wody jest odpowiedni dobór ich wielkości (modelu) do konkretnej instalacji. W pierwszym rzędzie należy wziąć pod uwagę parametry opisane w tabelach z danymi technicznymi poszczególnych modeli magnetyzerów, filtrów i odmulaczy. Nie mniej ważny jest jednak wzajemny, odpowiedni dobór filtra IFM oraz pozostałych urządzeń, ponieważ tylko zestawy składające się z magnetyzerów i odpowiednich urządzeń towarzyszących, gwarantują uzyskanie maksymalnych efektów magnetycznego uzdatnienia wody.

Czytaj więcej: Prawidłowy dobór filtrów...

Prawidłowy montaż filtrów IFM

Montaż filtrów magnetycznych IFM podobnie jak magnetyzerów, polega na wycięciu odcinka rury i wykonaniu połączenia gwintowanego lub kołnierzowego. Wymiary (długość L) podano w tabeli. Również przyłącze kołnierzowe wykonuje się podobnie jak w przypadku magnetyzerów.

Czytaj więcej: Prawidłowy montaż filtrów IFM

Prawidłowa eksploatacja filtrów IFM

Filtry magnetyczne IFM zatrzymują większość zanieczyszczeń ferromagnetycznych, tym samym zmniejszając osadzanie się ich wewnątrz magnetyzerów i innych urządzeń instalacji, poprawiają skuteczność magnetycznego uzdatniania wody i eliminują konieczność zbyt częstego czyszczenia tych urządzeń - ale same również wymagają okresowych przeglądów.

Czytaj więcej: Prawidłowa eksploatacja filtrów IFM