Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Aktualności

Zarządzanie energią i wodą w szkołach - cz. II

W Gdańsku w dn. 11 października 2011 roku w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego odbyła się druga edycja szkolenia instruktażowego "Systemu zdalnego zarządzania mediami energetycznymi i wodą  w szkołach przy pomocy PMS"

(o PMS i sposobie działania tutaj, pierwszy artykuł o początkach tego projektu tutaj)
Organizatorami spotkania, była Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) oraz nasza firma. Zaproszono przedstawicieli gdańskich szkół,  objętych drugim etapem modernizacji węzłów i instalacji co. i cwg, aby mogli czynnie włączyć się w program oszczędzania zużycia energii i wody, korzystając z systemu PMS. Spotkanie było jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych działań po pierwszym etapie w 2009/10. W 35 szkołach miniony sezon grzewczy 2010/11 dzięki zastosowaniu PMS przyniósł miastu 257 tys zł oszczędności na wydatkach na energię i wodę, mimo, gorszych warunków pogodowych w porównaniu z poprzednim rokiem, albowiem średnia temperatura roczna była niższa o 2.5 st. C, a sezon grzewczy liczony w stopniodniach był o 15 % większy. Tak więc mimo ostrzejszej zimy i dłuższego sezonu grzewczego wydano mniej pieniędzy na ogrzewanie, niż w sytuacji gdyby modernizacji nie było i PMS nie istniał.

Na temat realizacji ukazał się artykuł w Gazecie Gdańskiej czytaj tutaj

Ponadto, okazuje się, że działania nasze wpisują się w program "Efektywna Energetycznie Gmina" realizowany m.in przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energetyczna "Energie Cites"więcej tutaj. Aby przybliżyć zagadnienie oszczędzania energii Stowarzyszenie wydało w formie książkowej poradnik pt. "Zarządzanie Energią w Budynkach Komunalnych".

Pan inż. Jerzy Kozłowski z DRMG oraz  Pan Maciej Borowik – z Centrum Nowych Technologii Infracorr, przedstawili zakres dokonanej modernizacji węzłów i instalacji oraz  zasadę działania systemu PMS z ukierunkowaniem na efekty jakie powstaną w zmodernizowanych szkołach z działania PMS. Posłużono się przykładami dobrych praktyk ze współpracy z administracjami szkół w sezonie 2010/11, aby nowe osoby  przystępujące do programu,  zachęcić do czynnego w nim uczestnictwa. Wskazano w jaki sposób ograniczono nadmierne zużycia energii i wody. Spotkanie wzbogacone zostało wystąpieniem ucznia ZBSO Artura Pettke, który zaprezentował w jaki sposób uczniowie ZSBO korzystają z systemu PMS w procesie nauczania zawodu, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia zużycia energii w szkole. W dyskusji poruszono wiele innych  tematów związanych z termo- modernizacją szkół. M.in. Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych – Pan Krzysztof Wrzosek przestawił w formie prezentacji analizę   porównania kosztów związanych z eksploatacją węzłów cieplnych będących własnością GPEC z węzłami będącymi  własnością szkół (Miasta) z której wynika, że pozostawanie węzłów w zasobach Miasta jest opłacalne i ekonomicznie uzasadnione. Poinformowano uczestników, że  w wyniku analizy sezonu 2010/11 przygotowano 19 szkół do obniżenia mocy zamówionych, działanie to powinno wygenerować w 2012 roku obniżenie wydatków na ogrzewanie o 254 496 zł, szkoły wytypowano na podstawie monitoringu rocznego. W dyskusji o potrzebach racjonalizacji wydatków na energię i wodę przeważał zgodny pogląd - "Jeśli nie oszczędzasz to tracisz pieniądze". W opinii zgromadzonych dla administracji szkół dodatkowo motywującym do oszczędzania byłoby pozostawianie części uzyskanych oszczędności w budżetach szkół,  aby mogły przeznaczyć uzyskane tą drogą środki na dalsze działania pro-oszczędnościowe np. regulację instalacji wewnętrznych, wymianę żarówek na oszczędnościowe etc.

"Syndrom chorej instalacji" - tak w energetyce cieplnej nazywane są rozregulowane instalacje wewnętrzne i źródła, będące przyczyną przegrzewań lub wyziębień, których skutkiem są nadmierne koszty i awarie. W tej sprawie zaproszeni na spotkanie przedstawiciele firmy TA HYDRONICS, przybliżyli zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem instalacji grzewczych oraz sposoby zwiększenia efektywności zużycia ciepła poprzez prawidłową regulację i konserwację instalacji wewnętrznych. Firma,  jako lider w branży, ma doświadczenie uzyskane na rynkach europejskich, natomiast w Polsce, zagadnienie to jeszcze nie jest właściwie postrzegane, mimo, że "chore" instalacje wymuszają nieuzasadnione zużycie energii, a obecny stan techniki i wiedza potrafią teraz temu zaradzić.

Dla lepszego rozpoznania problematyki, przedstawiamy przykład działań w Bielsku Białej,  w mieście tym uzyskuje się podobne rezultaty jak w Gdańsku, lecz inną metodą. Czytaj tutaj